E-nummerlista
Portfölj
Halalcert. företag
Här hittar du en lista på de företag som är halalcertifierade:

Portfölj
bagara

bagara

"[2:172] Troende! Ät av de goda ting som Vi skänker er för ert uppehälle och tacka Gud, om det är Honom ni [vill] dyrka."Sveriges Halalråd, är en ideell och icke vinstdrivande organisation som bildades 2013.

Behovet av ett gemensamt råd för halal och haram frågor och framtagandet ev en gemensamt halalstandard i Sverige har varit påtagligt p g a alla de frågor om halal och haram som ställs av muslimska konsumenter om t.ex. räntefria lån, halalkött, E-nummer mm.

Sveriges Halalråds uttalanden och allmänna råd
* Vegetabiliska ersättningar för Gelatin
  
Internationella halalorganisationer
whc whc whc


Godkända Halal-
certifieringsorgan
i Sverige


ihc