Halal E-nummer
Portfölj
Halalcert. företag
Här hittar du en lista på de företag som är halalcertifierade:

Portfölj


Bedövningsmetoder

I Sverige används följande bedövningsmetoder vid slakt:
  • Mekanisk bedövning
  • Här använder man bultpistol, kulvapen eller hagelgevär för att bedöva djuret. Denna metod används ofta för nötkreatur, får, getter mm.

  • Elektrisk bedövning
  • Denna metod använda ofta för fjäderfä.

  • Gas/Koldioxid bedövning
  • Används ofta för fjäderfä och grisar.

Tabellen nedan visar de tillåtna bedövningsmetoder enligt svensk lagstiftning: [1]
ihc

ihc


Läs mer om bedövning på:
- Hantering vid avlivning av får - Broschyr från Jordbruksverket
- Hantering vid avlivning av nötkreatur - Broschyr från Jordbruksverket
- Hantering vid avlivning av fjäderfä - Broschyr från Jordbruksverket
[1] - Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur;
Godkända Halal-
certifieringsorgan
i Sverige


ihc