Halal E-nummer
Portfölj
Halalcert. företag
Här hittar du en lista på de företag som är halalcertifierade:

Portfölj


Djurens rättigheter enligt islam


Islam är en religion som är hängiven till konceptet barmhärtighet. Muslimer uppmuntras att vara barmhärtiga gentemot varandra, hela mänskligheten, djur och även gentemot miljön. Allah är den Mest Barmhärtige och all barmhärtighet kommer från Honom. När profeten Muhammad förklarade Allahs egenskap barmhärtig använde han metaforen av ett djur(moder) som visar barmhärtighet mot hennes avkomma .

”Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk.”[21:107]

Islam lägger också vikt på att ge och säkerställa rättigheter. Sharia eller Allahs lag som omfattar Koranen och Profeten Muhammads autentiska traditioner (Hadith) strävar efter att skydda rättigheter. Människor har både rättigheter och skyldigheter. En av dessa skyldigheter är att säkerställa djurens rättigheter till trygghet och vänlig behandling. Vi är skyldiga inför Allah att säkerställa att djurs rättigheter upprätthålls och är respekterade. Grymhet mot djur är en allvarlig synd och kan resultera till ett strängt straff.

En kvinna torterades och sattes in i Helvetet på grund av en katt som hon låste in tills den dog av hunger. Profeten Muhammad sade: ”Hon varken matade den eller lät den dricka medans den var inlåst och släppte inte lös den för att äta insekterna från jorden.”

Det är sant att Allah har bestämt att vissa djur är orena, speciellt hunden och grisen. Det ger hursomhelst ingen rätt att vara grym. Orenhet indikerar helt enkelt att det finns vissa försiktighetsåtgärder som krävs och vissa regler att följa när man tar itu med dessa djur. Att behandla djur, inklusive hundar, med vänlighet kan resultera en stor belöning; precis som att behandla djur med grymhet kan leda en person till helvetet.

Profeten försiktighetsåtgärder sade: ” Medan en man gick kände han törsten och gick ner till en brunn och drack från den. På väg bort ifrån den såg han en hund som flåsade och åt lera p.g.a. hans extrema törst. Mannen sade: ’ Den (hunden) lider av samma problem som mig. Så han gick till brunnen, fyllde hans sko med vatten, höll fast den med sina tänder och klättrade upp för att ge vattnet till hunden. Allah tackade honom för hans goda gärning och förlät honom för hans synder.” Människorna frågade: ” Å Allahs sändebud! Finns det belöning för oss genom att hjälpa djuren?” Han svarade: ” Ja, det finns belöning för hjälpen till alla levande varelser.”

Allah har gjort det tydligt och klart att grisens kött är oren och att hunden är ett orent djur. Utan tvekan finns det gudomlig visdom bakom allt detta; hursomhelst en muslim underkastar sig villigt till Allahs befallningar utan att veta orsaken bakom den gudomliga befallningen. Dessutom har Allah uttryckligen sagt att en troende hör sin Herres ord och lyder dem.

"Vi har hört [kallelsen] och vi lyder"; dem skall det gå väl i händer.”[24:51]

Att höra och lyda reglerna som fastställts av Allah kan inte tolkas att det ger lag och rätt att vara grymma mot någon levande varelse. Fastän grisar och hundar kan skapa uppenbara skador mot människor som att äta köttet från grisen som innehar sjukdomar och bakterier som är skadliga för människan eller massvis med hundar som orsakar sjukdomar, rättfärdigar inte att man begår grymhet gentemot dem.

Profeten Muhammad beordrade en uppsamling av hundar i Medina och orsaken bakom detta är att hundarna vid den tiden oftast var infekterade med rabies. Rabies, vilket redan är känt, är en akut och dödlig infektiös sjukdom som orsakar anfall och kan slutligen leda till döden.

En av Profeten Muhammads följeslagare sa: ” Under Allahs Sändebuds livstid brukade hundar urinera och passera Moskéerna (komma och gå…)”

Islam är tydlig angående djurs rättigheter, att de skall behandlas med barmhärtighet och vänlighet; det är viktigt att komma ihåg att djuren skapades för att vara till nytta för mänskligheten. Vi tillåts inte att behandla djur dåligt eller överbelasta dem. Å andra sidan är det inte heller tillåtet att placera ett djurs liv jämlikt eller högre än ett människoliv. Följaktligen är det tillåtet att slakta vissa djur för mat och nödvändigheter; det är också tillåtet att använda djur för att utveckla mediciner. I båda fallen är grymhet förbjuden.

Mänskligheten är tillåten att använda djur för att tillfredställa deras legitima behov men inte att tillfredsställa bas lusten. Varje experiment som är gjord för lyxiga orsaker, är förbjuden. En troende måste vara säker att köttet som de äter slaktades på ett barmhärtigt sätt.

Umar ibn al-Khattab , den andra ledaren av muslimerna efter profeten Muhammads död, såg en person dra en get med dess ben för att slakta det. Han sade till honom: ”Ve på dig; du skall slakta den på ett lämpligt sätt.” Umar berättade till folket att djur inte borde behandlas strängt och ovänligt. Han uttryckte hans omsorg för djur och hans fruktan för att Allah skall ifrågasätta honom angående hur han behandlar djur när han sade: ”Om en kamel skulle snubbla i Eufrats dal, fruktar jag att Allaah skall fråga mig om det.”

Mänskligheten sattes på jorden för att vara förmyndare för Allahs skapelse. Att behandla djur med vänlighet och barmhärtighet är helt enkelt en av det ansvar som tillhör detta förmyndarskap. Det orena tillståndet av vissa djur har ingen inverkan på deras rätt att leva ett fritt liv från smärta och lidande.

Källa: muslim.seGodkända Halal-
certifieringsorgan
i Sverige


ihc