Halal E-nummer
Portfölj
Halalcert. företag
Här hittar du en lista på de företag som är halalcertifierade:

Portfölj


Viktiga dokument & länkarViktiga dokument
- Slakt av obedövande djur - Jordbruksverketsrapport 1992:37.

- Att slakta ett får i Guds namn - Demokratiutredningen, en statlig utredning (SOU 1999:9).

- Regeringsuppdrag om religiös slakt - 2005 - Djurskyddsmyndighetens rapport, 2005-04-26.

- EUs direktiv om halalslakt - EUs direktiv 93/119/EGom skydd av djur vid tidpunkten för slakt eller avlivning.

- Regeringsuppdrag om religiös slakt- 2007 - Djurskyddsmyndighetens rapport, 2007-04-12.

- Gas som bedövningsmetod vid slakt av slaktkyckling. - Examensarbete vid Uppsala universitet.


Broschyrer
- Hantering vid avlivning av får - Broschyr från Jordbruksverket
- Hantering vid avlivning av nötkreatur - Broschyr från Jordbruksverket
- Hantering vid avlivning av fjäderfä - Broschyr från Jordbruksverket


Viktiga länkar
- EUs direktiv om halalslakt på olika språk - EUs direktiv 93/119/EG om skydd av djur vid tidpunkten för slakt eller avlivning. (Hämtat 2013-06-11)

- Jordbruksverket: Religiös slakt

Godkända Halal-
certifieringsorgan
i Sverige


ihc