E-nummerlista
Portfölj
Halalcert. företag
Här hittar du en lista på de företag som är halalcertifierade:

Portfölj


Halaljakt


Koranen och sunnah tar upp en rad frågor kring muslimers jakt. Detaljerade regler finns för hur jakten ska gå till och med vilka vapen den kan ske. Viktigt är dock att jakt endast får ske i syfte att få föda eller annan nytta av djuret. Profeten Muhammed sa: Om någon dödar en sparv för nöjes skull kommer sparven att ropa på Domens dag ”O Herre! Den personen dödade mig i onödan! Han dödade mig inte för något nyttigt ändamål [1]. Det innebär att jakt för nöjes skull eller som sport inte tillåts för muslimer.

Vilkor för att rådjuret eller fågeln man jagat blir halal vid jakt är följande: [2][3][4]

  • Att den som skjuter är muslim.
  • Att han eller hon säger Allahs namn genom att säga "Bismillah" i samma ögonblick man skjuter. Använder man istället ett tränat jaktdjur (falk eller hund) för att fånga djuret eller fågeln så måste man säga "Bismilla" i samma ögonblick när man skickar iväg jaktdjuret.
  • Ett rådjur eller fågel är tillåtet att äta närhelst man skjutit det med pilbåge eller gevär eller fångat det med hjälp av ett tränat jaktdjur (falk eller hund) även om rådjuret dött innan man hunnit slakta det.
  • Om djuret fångats med hjälp av ett tränat jaktdjur, är djuret halal endast om jaktdjuret inte ätit något av det.
  • Om man däremom finner rådjuret eller fågeln vid liv måsta man slakta det på tillbörligt sätt för att det ska bli halal.
  • Ett ytterligare villkor, om djuret fångats med hjälp av ett tränat jaktdjur, är att jaktdjuret inte ätit något av villebrådet.
  • Det är inte tillåtet att äta ett djuret eller fågeln om det träffats av en pil/skott och det sedan faller i vatten (eftersom det då är troligt att det dött av drunkning och inte av pilen.
  • Om det fallit från en klippa efter att ha träffats av en pil/skott (eftersom det då är möjligt att det dött av fallet).
  • Om det försvunnit efter att ha skadats av en pil/skott och sedan påträffats dött (eftersom det då är möjligt att det dött av en annan anledning än skadan som orsakats av pilen/skottet. Om det är uppenbart att det dött av skadan efter pilen, är rådjuret tillåtet att äta.



[1] - Berättat av al-Nisai
[2] - Reliance of the Traveller and Tools for the Worshipper
[3] - حكم الصيد بالبندقية
[4] - Ruling on hunting with a rifle











Godkända Halal-
certifieringsorgan
i Sverige


ihc