Vår organisationihc


Vår organisation består av:
  • Rådgivande imamer: bestående av ett antal kunniga imamer runtom i Sverige och även utomlands.
  • Teknisk kompetens bestående av kunniga bröder och systrar inom halalslakt, kemi, ekonomi och medicin. Hjälper imamerna med fakta och kunskap inom var sin specialkompetens.
  • Halalcertifierings kompetens som har till uppgift att halalcertifiera livsmedel, restauranger, slakterier mm baserade på Sveriges Hallaråds Halalstandard.
Alla som jobbar i vår organisation gör det ideellt och vi behöver fler rådgivande imamer och fler teknisk medarbatare speciellt inom kompetensen kemi. Anmäl ditt intresse genom att skriva några ord om dig och maila det till oss på: halalsweden@gmail.com

Vårt arbetssätt:
För att effiktivicera vårt arbete och ge möjlighet till kunniga imamer och tekniker runt om i Sverige och utomlands att vara med och bidra med sin kompetens så har vi valt att arbeta mobilt, nämligen att använda oss av Internet, email och andra IT kommunikationskanaler i våra möten och för att svara på inkomna frågor och ge förtydligande i olika hlal och haram aspekter.


Så här arbetar vi:

- Frågor om halal och haram:
  • När en fråga om halal och haram kommer in till Sveriges Halalråd så skickas den vidare till en rådgivande imam.
  • Om imamen som tar frågan behöver mer teknisk fakta så skickas frågan vidare till rätt teknisk kompetens.
  • Frågan kommer tillbaka med mer fakta till imamen som ska svara på frågan baserad på Koranen, profetens hadith, respekt för alla fyra lagskolorna och fatwa med bevis från våra pålitliga lärda där konsensus råder i frågan.
  • Svaret publiceras på vår hemsida.


Godkända Halal-
certifieringsorgan
i Sverige


ihc